Loading...
За нас 2018-03-14T20:09:09+03:00

КОИ СМЕ НИЕ

Ние сме целия екип необходим на инвеститора във всички аспекти на строителството.

Екипът на Агенция за инвестиции в строителството се състои от опитни професионалисти в различни области. Обединява ни желанието да подпомагаме предприемачи с добри бизнес идеи, за чиято реализация са необходими специфично планиране, солидни строителни дейности и инвестиции.

С нашите опит и експертност сме успешният отбор в услуга на инвеститора по целия път на реализация на даден инвестиционен проект.

Нашата цел е да прилагаме най-добрите практики в инвестиционното строителство и да улесняваме клиентите си в реализиране на техните проекти.

НАШИТЕ ЦЕЛИ

Основните цели на организацията са да подкрепя хора с добри бизнес идеи в намирането на инвеститори за реализирането им, като в основата на проектите трябва да бъде построяването на недвижимо имущество или съоръжения. Организацията има за цел да подкрепя създаването на качествени и устойчиви бизнеси, насърчавайки качественото строителство и ползването на добрите практики в инвестиционното строителство.

НАШИЯТ ПРОЦЕС

Нашата организация следва строго процес, през който всеки проект преминава – първоначално идейно развитие и симулиране на резултатите, набиране на капитали и вкарване на проекта в ход на действие.

ПЛАНИРАНЕ И СИМУЛИРАНЕ

Всичко започва от една идея в нечия глава, но това не е достатъчно, за да се реализира един проект. За да стане реалност, екип от бизнес разработчици разработват, планира, симулират и оценяват идейните проекти за тяхната устойчивост и рентабилност.

НАБИРАНЕ НА КАПИТАЛИ

Едва след като сме сигурни, че проектът е дългосрочно перспективен и рентабилен за инвеститорите, екипът ни започва усилена работа по набирането на капиталови средства за реализация на уникалния бизнес проект.

ИЗПЪЛНЕНИЕ

След като инвеститорите са налице и планът е готов, започва изпълнението. За да сме сигурни, че всичко ще бъде както е планирано, започваме сериозен и стриктен контрол на изпълнителите, пазейки интересите на всички.

АНГАЖИРАНОСТ

Екипът на Агенция за инвестиции в строителството се състои от опитни професионалисти в различни области, готови да поемат предизвикателни проекти и да са там през целия път от идеята до реализацията му.