Loading...
Home 2018-03-16T16:45:33+03:00

CREATING FUTURE

Инвестициите са винаги успешни и правилни, когато са реализирани с внимателно планиране

За първи път в България Агенция за инвестиции в строителството обединява на едно място нужните специалисти, като по този начин предоставя комплексна услуга в полза на инвеститорите – от съдействие при създаване на качествени бизнес планове, през всички фази на прединвестиционното и инвестиционно проектиране до завършване на строителството.

Познавайки добре изявените участници в проектантския и строителен бизнес, ние сме готови да привлечем най-подходящите експерти за конкретния случай. Нещо повече – ние сме готови да координираме и управляваме заедно целия процес на реализация на Вашите идеи.
За никого не е тайна, че в тази сфера е налична сериозна административна тежест. Съществуват множество ограничения, които могат да се преодолеят по различен начин и за различно време. Ние се наемаме да съдействаме този непривлекателен процес да бъде сведен до минимум време и ресурси.
С Агенция за инвестиции в строителството Вие имате една точка за контакт – нещо, към което се стреми всеки един в днешния динамичен свят.

БИЗНЕС ПЛАНИРАНЕ

АРХИТЕКТУРА

ИНВЕСТИРАНЕ В ПРОЕКТИ

LANDSCAPE

ИНЖЕНЕРИНГ

ПРОЕКТНО УПРАВЛЕНИЕ

ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН