Борис Цанков 2018-03-14T19:12:42+03:00

БОРИС ЦАНКОВ

„Умея да мотивирам големи екипи и да работя успешно с разнородни специалисти.“

Завършил съм Университет за архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) през 1995 г.  От 1999 г. съм редовен преподавател в същия университет, а понастоящем съм негов заместник ректор. Успоредно с дългогодишния ми академичен стаж, имам значителен опит и експертиза в управление на мащабни проекти, свързани с инженерната инфраструктура. Сред по-значимите проекти, на които съм бил ръководител през последните годините, са:

  • Инженерна ВиК инфраструктура на Бизнес парк София (http://www.businesspark-sofia.com/bg);
  • Инженерна ВиК инфраструктура на Резиденшъл парк София (http://www.residentialpark-sofia.com/bg);
  • Водна инфраструктура на Голф селище Блексирама  (http://www.blacksearama.com/);
  • Водоснабдяване на гр. Пловдив от каскада Въча (най-мащабният проект в България в областта на водоснабдяването за последните 45 години);
  • Интегрираните водни цикли по Оперативна програма „Околна среда“ на градовете Козлодуй, Криводол, Пирдоп, както и на курортен комплекс Боровец.

В периода 2008 – 2010 г. съм работил в екипа на най-голямата инженерингова компания в света – АЕКОМ. Към настоящия момент съм зам.-ръководител екип на проект за надграждане на стената на хвостохранилище „Люляковица“, най-високото хвостохранилище в Европа.