Борислав Хиков 2018-03-14T19:10:52+03:00

БОРИСЛАВ ХИКОВ

„Отлично познавам строителните норми, документация и изисквания както според българското законодателство, така и според международните стандарти (Eurocode, British Standard, ГОСТ и др.)“

Строителен инженер-магистър съм от Университет по архитектура строителство и геодезия от 2008 г. Притежавам отличен опит в България и чужбина на ръководна длъжност от различни проекти с висока стойност, които допринасят за благоустройството на съответния регион. Проектите, по които съм работил, покриват голям обхват от строителното дело – сгради, инженерни мрежи и съоръжения, екологична инфраструктура, пречиствателни станции за питейни и отпадни води, масови изкопи и насипи, инсталация на геомембрани и геотекстил, скални засипки и укрепване на откоси, пристанищна инфраструктура, брегозащита и изкуствени острови в дълбоки води.

На различните обекти съм ръководил екипи с персонал от 50 до 750 човека от различни националности и религии. Свободно ползвам английски и руски език.

Участвал съм в строителството на следните значими обекти:

 • Нов Суецки Канал – Лот 6 в Египет, Африка.
 • Ямал LNG порт, намиращ се на полуостров Ямал, Русия на 2000км от Северния полюс.
 • Нов навигационен канал в река Сой Рап – фаза 2, Виетнам.
 • Разширение на Tuas View в Сингапур: Контейнерен Терминал 2
 • Изкуствен остров SARB 1 – Satah Al Razboot (SARB) за експлоатация на петролни полета в Персийския залив, намиращи се на около 120 км от Абу Даби, ОАЕ.
 • Брегозащитни съоръжения 1-ва фаза в Ада Фо, Гана, Африка.
 • Проект „Уитстоун“ (инсталация за втечнен природен газ) в Онслоу, Западна Австралия.
 • Проект “Western Basin Main works Dredging” в Гладстън, Източна Австралия.
 • Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) на град Хасково за 63 000 екв. жители“,
  „Реконструкция на главни клонове 1 и 2 от градската канализация на град Хасково“
 • 6 етажна жилищна сграда на ул. Христо Фотев №42, гр.София.
 • Две 6 етажни жилищни сгради с адрес- бул. Андрей Ляпчев №57, гр.София
 • Сграда за офис, шоурум и автосервиз в София (4000 м2 РЗП).
 • Реставрация и консервация на тракийски могили до Казанлък.
 • Водоснабдяване на село Могилица.

Участвал съм в  проектирането и на следните обекти:

 • Пречиствателна станция за отпадъчни води на с.Кремен, общ.Банско
 • Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр.Две могили
 • Интегриран инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на гр.Тетевен
 • Интегриран воден проект за реконструкция на водоснабдителната мрежа, изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадъчни води в с.Галата, общ.Тетевен.