Илия Събев 2018-03-14T19:12:04+03:00

ИЛИЯ СЪБЕВ

„Пестя парите и времето на водещи български инвеститори, защото познавам отлично процесите на проектирането и строителството. За мен е предизвикателство да обсъждам идеите с инвеститора, да ги допълвам, оптимизирам и реализирам.“

Занимавам се със строителство от 1981 г. През 1985 г. завърших Техникум по строителство и архитектура „Никола Фичев” в гр. Плевен със специалност „Строителен техник по строителство и архитектура”. През 1992 г. завърших специалност Инженер по промишлено и гражданско строителство, профил „Конструкции” в Университет по архитектура строителство и геодезия (УАСГ). От 1991 до 1996 г. работих в Научно-изследователския сектор при УАСГ в колектива на доц.д-р инж. Желю Желев. От 2005 г. развивам консултантска дейност в строителството.

Професионалният ми опит включва:

  • Проектантска дейност: проучвания, проектиране, експертизи и изследвания на сгради и инженерни съоръжения в БДЖ. Проектиране на многоетажни жилищни сгради.
  • Строителна дейност: Строителство на мостове, укрепителни мероприятия на сгради и съоръжения в БДЖ. Строителство на жилищни сгради.
  • Производстводствена дейност: Производство на бетон и инертни материали.
  • Консултантска дейност: Управление на инвестиционни проекти. Консултации в строителството.