Павел Хрисков 2018-03-14T19:02:22+03:00

ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

ПАВЕЛ ХРИСКОВ

Консултирам клиентите си как да изчистят бизнес модела си и се ръководя от основната ценност Полезност към човека.

Основател съм на Хрисков Груп. Във фокуса на моя бизнес стоят развитието и визионерството – чрез различни похвати помагам на клиентите си да вербализират идеите си и да изчистят бизнес модела си. Подкрепям ги и ги свързвам както с инвеститори, така и с правилните партньори.

Завършил съм магистърска степен по Информационни и комуникационни технологии във Френски факултет на Технически университет – гр. София. Като студент заемах ръководни позиции в Студентския съвет на университета, включително и Председател на организацията.

През 2009 г., паралелно с академичното си образование, започнах да трупам практически опит с ИТ технологиите в Hewlett-Packard. Станах част от екип отговарящ за поддръжката на IBM Mainframe zOS технологии. Започнах като инженер поддръжка и за сравнително кратко време успях да премина през нивата и станах Технически ръководител. За кратко поех и ръководна позиция в компанията, отговаряйки за поддръжката на стратегически клиент и участвайки в развитието на екипа от над 100 човека в България.

Воден от идеологията за полезността от 2009 г., паралелно с работата ми в Хюлет-Пакард, станах част от застрахователния брокер Тогедър България, където натрупах и ценен опит в управлението на риска, застраховането и личните финанси. С времето и натрупания професионален опит, „управлението на личните финанси” се превърна в моя кауза и през 2013 г. станах съсобственик на компанията.

През 2014 г. основах консултантска компания в сферата на ИТ и софтуерното проектиране, като участвах в разработване както на маркетингови софтуерни решения, така и на финансови, банкови и военни технологии. Развитието на бизнес технологични решения за клиенти в силов, медицински и финансов сектор, както и в инвестиционния и имотния сектор, ми даде сериозен опит в разбирането на развитието на разнообразни бизнес модели.

Природните бедствия в България от 2015 г. ми дадоха нов тласък и с малък екип стартирах проект за проектиране на специализиран дрон за издирване, спасяване и наблюдение. Подкрепен от Министерство на икономиката и енергетиката получих финансиране за закупуването на части за специализирания дрон, който в последствие, чрез стратегическо партньорство, започна да буди интерес сред специализираните служби по света.

Работата ми по иновативни технологични проекти привлече интереса на инвестиционното дружество Асендинг АД и станах част от борда на директорите с основна задача – оценка на иновативни технически проекти.

Осъзнал силата си да работя с много клиенти и да развивам идеите и бизнеса на им, през 2016 г. станах съосновател на консултантска компания в сферата на счетоводството, данъчното консултиране и юридическата протекция.